Generel information

Speciallæge i psykiatri

Bente Jespersen

Telefon 45 16 19 02

Behandlingsforløbet

 

En henvisning omfatter som udgangspunkt 10 konsultationer, men kan forlænges til 20 konsultationer i særlige tilfælde.

De første to samtaler er af 45 minutters varighed. De danner grundlag for planlægning af det videre forløb.

De følgende samtaler vil som regel have en varighed af 20-25 minutter.

 

Al behandling finder sted efter informeret samtykke. Alle patienter kan til enhver tid frabede sig udveksling af personoplysninger eller trække samtykke dertil tilbage, uden det får betydning for behandlingsforløbet iøvrigt.

 

 

Tilsyn med klinikken

 

Klinikken har haft tilsynsbesøg i 2015 fra Styrelsen for Patientsikkerhed under Sundhedsstyrelsen uden anmærkninger. Tilsynsrapporten er tilgængelig i klinikken og kan læses her.

 

 

Klinikken deltager i akkrediteringsprocessen med Den Danske Kvalitetsmodel for speciallægepraksis og er akkrediteret i

juni 2017 uden anmærkninger

 

Klinikkens privatlivspolitik

Klinikken har efter indførsel af nye regler om beskyttelse af persondata indført en ny persondataforordning, som træder i

kraft den 25. maj 2018. I den forbindelse har klinikken udfyldt privatlivspolitik som kan læses nedenfor

 

 

Klager og indberetninger

Såfremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patientforsikringen via følgende link:

 

 

Såfremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link:

 

Speciallæge i psykiatri, Bente Jespersen

Telefon: 45 16 19 02

 

 

Mail: pbj@minklinik.dk